Сегодня 12.12.19, Чт 13:26
Чисто

-7°C

Кропивницкий

Чисто

step up logoПоиск 

×

Предупреждение

JUser: :_load: Не удалось загрузить пользователя с ID: 5376
Понедельник, 19 октября 2015 22:27
МІЖНАРОДНА ЕКОНОМІКА: КНТУ  ІНТЕГРУЄТЬСЯ ДО ЄЕС

Якщо пошукати в Інтернеті відгуки про роботу одного з найкращих вузів нашої країни – Кіровоградського національного технічного університету, можна приємно здивуватися – стільки теплих слів сказано тут про цей навчальний заклад, про його викладачів, про можливості влаштуватися у сьогоднішньому житті його випускникам, про його славну та багаторічну  історію існування, про прекрасні знання, які набуто під час навчання. Але особливо багато відгуків про кафедру міжнародної економіки, яка не лише дає диплом, що дозволяє влаштуватися на престижну роботу, але й дає змогу продовжити навчання за кордоном. Бо всі випускники мають глибокі знання кількох іноземних мов, окрім базової вищої професійної освіти. 

Наш гість – прекрасна та розумна людина, яка безмежно закохана у свою професію, щирий і привітний,  завідуючий кафедрою міжнародної економіки цього університету, доктор економічних наук, професор, заслужений працівник освіти України - Іван Михайлович Миценко.

 

- Іване Михайловичу, яких саме фахівців сьогодні готує кафедра міжнародної економіки Кіровоградського національного технічного університету?

- Якщо говоритикоротко, не акцентуючи увагу на спеціальностях, які будуть записані у дипломах, то – висококваліфікованих, конкурентних на ринку праці. Саме такою підготовкою ми і займаємось.

Враховуючи те, що Україна обрала європейський шлях розвитку, виникла гостра потреба у фахівцях з міжнародної економіки, потреба яких з кожним роком зростатиме. Але основною вимогою до фахівців є саме знання іноземної мови. Ось чому, визначаючи пріоритети та вимоги роботодавців, кафедра обрала такі дисципліни ЗНО, сертифікати з яких повинні мати наші абітурієнти, як: українська мова та література; іноземна мова; історія України.

 

- Сучасні процеси, які відбуваються у світі, істотно впливають на формування і розвиток майбутніх фахівців у сфері економіки. Скажіть, будь ласка, випускники кафедри, майбутні фахівці, здатні конкурувати на внутрішньому та на зовнішньому ринках праці?

- Звичайно. Але це, в свою чергу, вимагає від нас, працівників кафедри,  нових прогресивних, теоретичних і практичних методів  для підготовки фахівців такого рівня. Вони й визначають пріоритетність та послідовність вивчення необхідних дисциплін гуманітарного, фундаментального та професійного спрямування.  Застосування таких методів вимагає і відповідної матеріально-технічної бази: комп’ютерного забезпечення з постійним доступом до мережі Інтернет, аудіо та відеотехніки, фахової навчально-методичної літератури. І головне, на мою думку, вимагає висококваліфікованих кадрів професорсько-викладацького потенціалу. Усім цим високим вимогам кафедра відповідає у повній мірі – ми маємо найвищий рівень акредитації (IV).

 

- У цьому складному, вируючому світі молодій людині важко визначити орієнтир, який відкрив би шлях до її власної економічної визначеності?

- Ми хочемо допомогти молодим людям. Для цього доводиться звертати увагу на те, що за роки незалежності в Україні склалися нові соціально-економічні, політичні, культурні реалії, відбулися глибинні зміни в суспільній свідомості, змінився світоглядний вибір людини. Особливо це стосується молоді для якої світоглядний вибір є досить складним і визначають його насамперед такі основні моменти. По-перше, цей процес є індивідуально-особистісним, що ґрунтується на прагненнях і бажаннях людини, він визначений нестримною жагою усвідомлення цілей, мети і характеру своєї діяльності. Тобто шлях до того, чого прагне людина, вона обирає сама. По-друге, людина тільки на рівні поєднання власного бачення світу і суспільно-узагальненого ставлення до нього робить свій єдиний і неповторний вибір.

Адже сьогодні, на жаль, у світі більше проявляються негативні економічні тенденції, для яких характерні як регіональні, так і глобальні кризи, воєнні конфлікти. У цих глобальних коливаннях стійким може бути тільки такий суспільний розвиток, який спирається на конкурентоспроможну економіку, розвинений внутрішній ринок, національний виробничий комплекс, що всебічно використовує інтелект, знання, творчий потенціал як визначальний фактор розвитку держави. З огляду на це відбувається концептуальне переосмислення тенденцій розвитку світового співтовариства, що виражається у вигляді зміни акцентів із темпів економічного зростання і прогресу матеріального виробництва на соціальне «виробництво», гуманізацію суспільства, зростання ролі людських ресурсів у визначенні результативності економічних процесів. А це означає, що темпи прогресу постійно потребують удосконалення розвитку людського потенціалу через освітній простір.

 

- Ви хочете сказати, що динамічний розвиток зовнішньоекономічної діяльності потребує кадрів нового рівня, здатних швидко адаптуватися до бізнес середовища?

- Безперечно. Саме такі критерії підготовки запроваджені нашою кафедрою міжнародної економіки, де в поєднанні з теорією і практикою формуються професійні навички фахівців.

Поглиблене вивчення трьох іноземних мов впродовж всього навчального процесу, а також спільна розробка та введення навчальних програм із зарубіжними університетами, зокрема з університетами Франції, Німеччини, США, Великобританії, Данії дає можливість широкого обміну студентами. Високий рівень теоретичної та практичної підготовки створює умови для проходження стажування на провідних підприємствах і в компаніях, а також – продовження навчання у вищих навчальних закладах Західної Європи і США. Запровадження таких методів у навчальному процесі дають позитивні результати. Можливо тому у нас навчаються більш прагматичні студенти.

 

- Будь ласка, кілька слів про наукову роботу студентів кафедри?

-Значної уваги ми надаємо науковій роботі студентів, залучаючи їх до участі у міжнародних конференціях та круглих столах. Всі вони спрямовані на вирішення найбільш актуальних проблем. Саме тут можна почути пропозиції стосовно вирішення цих проблем. Вже потім деякі з них знаходять своє втілення у державних та регіональних програмах.

Такі заходи дають можливість студентам надавати наукове підґрунтя своїм набутим теоретичним знанням в поєднанні з практичними навиками.

Конференції, зазвичай, відвідують науковці, підприємці, представники органів державного управління, аспіранти та студенти як з України, так із інших країн. А це, у свою чергу, сприяє розширенню можливостей залучення студентів до участі в міжнародних програмах.  За результатами проведених заходів ми видаємо збірники наукових праць, матеріали яких використовуються у навчальному процесі.

 

- Настільки велику роль у підготовці висококваліфікованих фахівців відіграє сьогодні вища освіта?

-Впевнений у тому, що – величезну роль. Тому, щоформи і темпи інтеграції України у світове господарство в сучасних процесах глобалізації залежали, залежать і будуть залежати від фахівців сфери міжнародних зв'язків і економіки. Ось чому вихід на міжнародний ринок національних підприємств та регіонів неможливий без достатньої кількості таких висококваліфікованих спеціалістів, які володіють питаннями зовнішньоекономічної політики.

Життя вимагає від усіх вузів, і нашого – зокрема, підготовки висококваліфікованих фахівців у сфері торгівлі, маркетингу, фінансів, консалтингу… Причому таких фахівців, які б вільно володіли іноземними мовами, знали кодекс дипломатичних та міжнародних переговорів, мали достатньо знань у визначенні об’єктивних векторів розвитку економіки країни.

Ключовим моментом економічного співробітництва у системі світо-господарських зв’язків і господарюючих суб’єктів системи на зовнішньому ринку є розширення спектра знань та всебічна підготовка фахівців за такими  спеціальностями, як «Міжнародна економіка» та «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності». 

 

- Чому вивченню іноземних мов у Вас на кафедрі надається таке величезне значення?

- Якщо говорити про нас, то якісна та ґрунтовна підготовка студентів кафедри дає їм можливість брати участь не тільки у наукових заходах університету, але й виборювати призові місця на міжнародних та всеукраїнських студентських олімпіадах. І саме у цьому допомагає вивчення іноземних мов. Оскільки мова є джерелом політичного, економічного та культурного впливів. У нас на кафедрі англійську мову вивчають з першого по п'ятий курс. Другу іноземну мову (німецьку чи французьку за вибором студента) вивчають з другого курсу впродовж всього навчання. Високий рівень знань з іноземної мови дає змогу продовжувати нашим студентам навчатися у вищих навчальних закладах Європи, зокрема Франції, Англії, Німеччини, Австрії, з якими кафедра має офіційні угоди про спільну підготовку фахівців.

Завдяки ґрунтовній підготовці фахівців з кожним роком на кафедрі зростає чисельність іноземних студентів з Латвії, Чехії, Туреччини, Марокко, Грузії, Азербайджану, Узбекистану та інших країн. А також здійснюється обмін студентами через міжнародні програми, зокрема Service Civic

International (SCI).

 

         - Уважно Вас слухаючи, зрозуміла: підготовка економіста-міжнародника не була б повноцінно без ґрунтовного оволодіння іноземними мовами. Розкажіть про це трохи детальніше?

         - Повторю ще раз. Вивченню іноземних мов на нашій кафедрі приділяється особлива увага. І це – не примха, а вимога часу. Так, починаючи з першого курсу і протягом усього навчання, студенти вивчають поглиблено дві іноземні мови: англійську – як основну; німецьку або французьку – за вибором. Викладання забезпечується досвідченими викладачами, які мають міжнародні сертифікати. У нас створено шість лінгвістичних лабораторій, з широким застосуванням автентичної літератури, аудіо та відеоматеріалів.

         Додам для тих, хто боїться саме іноземної мови. У нас при викладанні  враховується індивідуальний рівень базових знань іноземної мови кожного студента, що дає змогу вивчати її навіть з початкового рівня. Головне – мати сильне бажання чогось досягти у цьому житті. А для цього потрібно вчитися і вчитися дуже багато.

         Практичне володіння мовою дає змогу продовжувати навчання за кордоном. А воно, до речі, у країнах ЄС безкоштовне. Вже після чотирьох років навчання у нас на кафедрі міжнародної економіки, одержавши диплом бакалавра, студенти мають можливість продовжити освіту в магістратурі Університету міста Лімож (Франція), завдяки ухваленій ще у червні 2004 року Угоді про співпрацю між кафедрою та цим навчальним закладом.

         Студенти нашої кафедри навчаються у престижних університетах та коледжах Німеччини, Великобританії, Польщі, США, Канади, що свідчить про високий рівень підготовки наших вихованців.

 

- Настільки мені стало відомо, 31 жовтня цього року о 10 годині ранку у приміщенні Кіровоградського національного технічного університету, на кафедрі міжнародної економіки, відбудеться олімпіада з англійської, німецької та французької мов?

-Так, вона проводиться з метою виявленняталановитих та обдарованих учнів у нашій області та обласному центрі. Таких, які б усвідомлювали важливість і переваги володіння іноземною мовою, та входження України в європейський освітній простір. Проводиться кафедрою, спільно з департаментом освіти і науки Кіровоградської ОДА, щорічно. Це – олімпіада з іноземних мов (англійська, німецька, французька) серед учнів 11 класів загальноосвітніх шкіл нашої області та міста Кіровограда.

Учасникам олімпіади надається можливість визначити свій якісний рівень володіння іноземною мовою. Олімпіада проводиться у два етапи. У першому етапі учасникам пропонується лексико-граматичний тест. До другого етапу відбираються фіналісти, які в процесі дискусії повинні висловити свою думку на задану тему, за результатами якої визначаються переможці. Як відмічають учасники всіх останніх олімпіад, конкурси проходять у цікавій та доброзичливій атмосфері.

 

- Нинішній глобалізований світ вимагає підготовки фахівців нової генерації. Що Ви на це скажете?

-Обов’язково.  Активізація інтеграційних процесів, які відбуваються у світовій економічній системі, та висока конкуренція спеціалістів на ринку праці просто примушує нас займатися більш предметно підготовкою наших випускників. Якщо розглянути навчальний план, за яким навчаються студенти кафедри міжнародної економіки, то слід звернути увагу на те, що перші два блоки – гуманітарний і фундаментальний – нічим не відрізняються від навчальних планів інших спеціальностей економічного. Тобто, студенти вивчають дисципліни загальнотеоретичного напрямку. Це – макро-, мікроекономіка, фінанси, бухгалтерський облік, маркетинг, аудит, економіка підприємства, менеджмент, економічний аналіз, статистика…

А ось дисципліни фахового спрямування, досить суттєво відрізняються. Вони включають такі предмети, які є вимогою часу та дають змогу сучасному економісту бути висококваліфікованим і високопрофесійним фахівцем. Це стосується таких дисциплін, як зовнішньоекономічна діяльність підприємств, митна справа, світовий ринок товарів та послуг, міжнародний маркетинг, облік у зарубіжних країнах, міжнародні валютні відносини, міжнародний страховий та банківський бізнес, операційний та стратегічний менеджмент, сучасні інформаційні технології, міжнародна інвестиційна діяльність, біржова діяльність, валютні операції, міжнародна економічна діяльність України, міжнародне економічне право, економіка зарубіжних країн, комерційна дипломатія та інші.

 

- Для закріплення здобутих теоретичних знань навчальною програмою передбачене проходження практики на кожному курсі. Що це дає студентам?

-Така практика дає змогу ознайомитися зі структурою управління підприємств, їх господарською та зовнішньоекономічною діяльністю. При цьому студенти вивчають та аналізують нормативно-правові, інформаційні, звітні та статистичні матеріали з питань зовнішньоекономічної діяльності. До того ж, вони напрацьовують практичні матеріали для курсових, дипломних та магістерських робіт.

По закінченню навчання випускники отримують диплом освітньо-кваліфікаційного рівня « Бакалавр», «Спеціаліст» та «Магістр». Саме такий диплом та глибокі знання з кількох іноземних мов дають їм змогу ефективно реалізувати себе на підприємствах усіх форм власності та господарювання, організаціях, установах, закладах освіти тощо.

 

- Немає сумнівів у тому, що найкращий період у житті кожної людини – це студентські роки. Чи мають змогу студенти Вашої кафедри займатися ще чимось, окрім навчання?

- Безперечно. Вони беруть активну участь у художній самодіяльності, спортивних змаганнях, екскурсіях… Наша молодь не витрачає дарма часу і активно проявляє свої таланти, здібності, креативність не лише у навчанні, але й у творчому житті. Вони проводять тематичні вечори, святкові концерти, театральні постанови, лінгвістичні брейн-ринги…

- Чи беруть участь студенти у підготовці чергових випусків газети «Міжнародник», яка вже давно користується популярністю на кафедрі?

- Так. Вони пишуть про свої враження від навчання, поїздок за кордон, про свої мрії та досягнення, проходження практики на підприємствах у нас та у країнах далекого зарубіжжя.

 

- Що б Ви назвали найвагомішим здобутком кафедри?

- На це питання можу відповісти однозначно – найвагомішим  здобутком нашої кафедрі є її випускники. Вони конкурентоспроможні, як на внутрішньому, так і зовнішньому ринках праці. Про це свідчить навіть континентальна географія їх працевлаштування. Насамперед, це: США, Канада, Бразилія, Англія, Німеччина, Франція, Швейцарія, Італія, Данія, Угорщина, Болгарія, Росія. Працевлаштовуються вони і в багатьох інших країнах.

В Україні – майже в усіх сферах економіки працюють наші випускники, які впевнено долають щаблі кар'єрного зростання.

Не дивлячись на досить молодий вік, вони займають відповідальні посади на підприємствах, в установах, освітніх закладах та мають свій власний бізнес. І скрізь вони добре працюють.

Такі результати є свідченням того, що сьогодні кафедра міжнародної економіки – сучасний науково-освітній центр, для якого характерні фундаментальність та системність знань, комплексне поєднання освіти та інновацій, багатогранність міжнародних зв'язків.

 

Розмову вела Л. Лапінь.

Прочитано 3905 раз
    Оцените материал
    (4 голосов)

Похожие материалы (по тегу)

Добавить комментарий


Защитный код
Обновить

Архив Материалов

« Декабрь 2019 »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          

Кого Вы хотели бы видеть следующим мэром города Кропивницкий?

Интересные Мысли

Ошибка: Нет статей для вывода на экран