Сегодня 19.01.20, Вс 21:33
Чисто

-7°C

Кропивницкий

Чисто

step up logoПоиск 

×

Предупреждение

JUser: :_load: Не удалось загрузить пользователя с ID: 5376
Среда, 21 октября 2015 08:55
КНТУ: МЕНЕДЖМЕНТ ЯК МИСТЕЦТВО

Серед восьми факультетів Кіровоградського національного технічного університет (КНТУ) – одного з провідних  навчально-виховних і наукових центрів України, який має 80-річну історію – великою популярністю користується  факультет економіки та менеджменту, який очолює Володимир Васильович Зайченко, кандидат наук з державного управління, доцент, член-кореспондент Академії економічних наук України. Сьогодні він – наш гість.

- Володимире Васильовичу, розкажіть, будь ласка, як Ви стали деканом такого престижного на сьогодні у нас в області факультету?

- Ніколи в житті не думав, що буду працювати в університеті, що буду деканом факультету. Але так склалося. П'ятнадцять років тому я закінчив саме наш університет, факультет економіки. Тоді у нас був деканом Леонід Михайлович Фільштейн. До речі, він і зараз у нас працює, хоча йому через кілька місяців виповниться 90 років. І добре працює!

Продовжу відповідати на поставлене питання. Мені у житті завжди щастить: у мене – прекрасні батьки,  друзі надійні, багато знайомих у Кіровограді, в області, та й по Україні. Це, мабуть, віражі долі занесли мене у мій рідний вуз на викладацьку роботу. Так, після закінчення Академії адміністративно-державної служби при Президенті України та навчання в магістратурі. Саме тоді, коли захистився – став кандидатом наук з державного управління. Чотири роки попрацював заступником декана у нас на факультеті, а потім мене обрали і деканом.

 

- Кілька слів про факультет, будь ласка?

- Спробую коротко розповісти про факультет економіки та менеджменту, який я очолюю порівняно недавно, але добре знаю його і люблю досить давно.Наш факультет було створено у 2005 році на базі кількох, образно кажучи,  найстаріших спеціальностей університету – економіка підприємства,  менеджмент організацій та управління персоналом.

Сьогодні ж, підготовка майбутніх професіоналів у сфері економічної діяльності здійснюється з таких спеціальностей: «Документознавство та інформаційна діяльність»; «Міжнародна економіка»; «Економіка підприємства»; «Управління персоналом та економіка праці»; «Менеджмент організацій»; «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності». Значна частина спеціальностей факультету акредитована за IV рівнем.

Паралельно зі стаціонарною формою ми здійснюємо підготовку майбутніх фахівців за заочною та скороченою формами навчання, займаємося перепідготовкою на другу спеціальність.

 

- Зараз на факультеті навчається майже тисяча студентів, включаючи іноземців. Наскільки широкий вибір у них є у плані отримання майбутньої спеціальності?

- Підготовку майбутніх спеціалістів очолюють кафедри, серед яких перші чотири – випускаючі. Це – «Економіки праці та менеджменту»; «Міжнародної економіки»; «Економіки та організації виробництва»; «Cуспільних наук та документознавства».

Викладання навчальних дисциплін забезпечується висококваліфікованими спеціалістами, серед яких є доктори наук, професори; кандидати наук, доценти; дійсні члени та члени-кореспонденти Академії економічних наук України.

Завдяки організації спеціалізованих аудиторій, добре оснащених комп'ютерною технікою, ми забезпечуємо високий рівень викладання навчальних дисциплін, ефективне засвоєння студентами необхідних знань. Значна увага приділяється викладанню прикладних математичних дисциплін, іноземних мов, дисциплін спеціалізації.

Факультет веде підготовку фахівців з таких напрямів: «Менеджмент організацій і адміністрування (за видами економічної діяльності)»; «Управління персоналом та економіка праці»;  «Управління фінансово-економічною безпекою»; «Адміністративний менеджмент».

Освітньо-кваліфікаційний рівень, який можуть отримати наші випускники, це – бакалавр, спеціаліст, магістр.

 

- Як багато предметів вивчають студенти на факультеті економіки та менеджменту?

- Дуже багато. Але цього не потрібно боятися тим, хто хоче здобути собі конкурентоспроможну спеціальність, хто хоче стати справжнім спеціалістом. Сьогодні під час навчання студенти вивчають основи менеджменту, операційний, виробничий, інноваційний, інформаційний менеджмент, маркетинг, економіку підприємства, економіку праці та соціально-трудові відносини, логістику, контролінг, стратегічне і тактичне планування, управління конкурентоспроможністю, підприємницьке право та інші дисципліни професійного спрямування. Це, для прикладу, вивчення дисциплін кафедри менеджменту.

Але у кожної кафедри є багато своїх предметів, які в майбутній роботі стануть у пригоді випускникам нашого університету. Це стосується не лише предметів, але й певних навиків здійснення управлінської діяльності на керівних посадах підприємств, установ, організацій усіх форм  власності, прийняття рішень при виконанні функціональних обов'язків, вивчення і прогнозування кон'юнктури ринку товарів, робіт і послуг, проведення заходів по адаптації до ринкових умов.

Вивчаючи економіку праці і соціально-трудові відносини, менеджмент, маркетинг, національну економіку, управління трудовим потенціалом, фізіологію і психологію праці, організацію та нормування праці, ринок праці, управління та мотивацію персоналу тощо, випускники можуть працевлаштуватися  на  роботу  в  державні   органи управління праці, соціального захисту населення та центри зайнятості, на посади керівників, заступників, провідних фахівців відділів кадрів, управління персоналом, соціального й професійного розвитку персоналу, організації праці та заробітної плати.

 

- Не так давно на факультеті відкрито ще один дуже важливий для сьогодення напрямок навчання  – це «Управління фінансово-економічною безпекою»?

- Це правда. Тут підготовка здійснюється за освітньо-кваліфікаційним рівнем «магістр». Ось чому приймаються фахівці різних напрямів але з освітою бакалавра, спеціаліста, магістра, для спеціалізації саме в галузі державного та адміністративного управління. А під час навчання студенти отримують ґрунтовну підготовку з: економіки підприємства, аналізу господарської діяльності, фінансового менеджменту, основ національної безпеки держави, економічної і фінансової безпеки держави та підприємств, методів боротьби з економічною злочинністю, вітчизняного та світового досвіду організації і попередження правопорушень в економічній сфері, конкурентної розвідки, методів подолання корпоративних  конфліктів (рейдерства), сучасних методів забезпечення надійності персоналу, управління захисту комерційної таємниці, організації та управління  майновою та особистою безпекою, оцінки вартості майна та бізнесу, психології управління.

Випускники цього напрямку навчання зможуть влаштуватися працювати: у державних органах, що здійснюють боротьбу з економічною злочинністю; на підприємствах, установах, організаціях, у тому числі з охоронним профілем діяльності; банківських та інших фінансових установах. А також обіймати наступні посади: працівник правоохоронних органів, що здійснює боротьбу з економічною злочинністю, працівник податкових адміністрацій та контрольно-ревізійних органів.

 

- Ви хочете сказати, що у Вас на факультеті на деяких кафедрах можуть вчитися не лише випускники шкіл, але й випускники  інших вузів?

- Саме так. При підготовці фахівців-магістрів за спеціальністю «Адміністративний менеджмент» на навчання приймаються особи, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень: «бакалавр», «спеціаліст», «магістр» незалежно від напряму підготовки (бакалаврат), та спеціальності (спеціаліст, магістр). Під час навчання за даною спеціальністю студенти вивчають: методологію та засоби адміністративного менеджменту, інформаційні технології адміністративного менеджменту, стратегію бізнес-планування, державне регулювання економіки підприємства.

Магістри з адміністративного менеджменту готуються до роботи в системі управління територіями, підприємствами, організаціями, фірмами, біржами, на керівних посадах в органах державної влади та місцевого самоврядування.

 

- Якщо говорити про міжнародні зв’язки та закордонну практику студентів факультету, на чому б Ви акцентували увагу наших читачів?

- На мій погляд, значне досягнення кафедри – це співпраця з підприємствами та університетами Великобританії, США, Франції, Німеччини, Канади, Данії. Така співпраця передбачає стажування і проходження практики студентами кафедри за кордоном.

Згідно з вимогами Болонської конвенції, розпочалося впровадження європейської практики підготовки фахівців, яка полягає в тому, що за час свого навчання студент повинен пройти практику за фахом в іноземній державі. У нас організовано курси поглибленого вивчення іноземних мов (англійської, німецької, французької). Для цього залучаються, зокрема, й іноземні фахівці із США, Великобританії, Німеччини.

 

- Як я зрозуміла з нашої розмови, науковою роботою студенти факультету займаються практично з першого курсу?

- Безумовно. Звичайно, не всі вони будуть у майбутньому науковцями. Але, готуючись до різноманітних науково-практичних конференцій, круглих столів, вони розширюють свій кругозір, вчаться зосереджуватися на конкретній темі, набувають досвіду лекторського. Головне ж, намагаються більш точно і грамотно висловлювати свою думку, розвивають своє ж мислення та мовлення. А кращі випускники мають можливість продовжувати наукову роботу. Бо ми ведемо і підготовку науковців. Успішно функціонують аспірантура, докторантура... Відкрито спеціалізовану вчену раду із захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук.

 

- Величезну увагу Ви приділяєте працевлаштуванню випускників. Турбуєтеся зарані про те, щоб вони усі знайшли себе у сьогоднішньому непростому світі. Це правда?

- Факультет і кожна кафедра зокрема проводять значну роботу щодо працевлаштування своїх випускників та підтримки контактів із ними після завершення навчання.

По-перше, зарубіжне стажування та висока якість підготовки істотно підвищують шанси нашого випускника знайти гідне робоче місце як в Україні, так і за її межами, сприяють швидкому кар’єрному зростанню та професійному розвиткові.

По-друге, наші випускники сьогодні успішно працюють у провідних компаніях країн світу: США, Канади, Німеччини, Франції, Польщі, Чехії, Данії.

По-третє, ніде правди діти, більшість наших випускників залишається працювати на Україні. Але й тут вони займають керівні посади на багатьох успішних підприємствах та в організаціях Кіровоградської області. Навіть важко просто назвати всі прізвища наших випускників та місця їх сьогоднішньої роботи.

 

- Вже багаторічною є співпраця університету з промисловими та сільськогосподарськими підприємствами міста. Вбачаючи результативність такої роботи, студентами та випускниками зацікавились і підприємства сфери послуг. Така тристороння співпраця, як я зрозуміла, взаємовигідна для усіх?

- Безумовно. І вересень цього року став для факультету економіки та менеджменту наступним етапом у саморозвитку та вдосконаленні. Орієнтуючись на підвищення якості підготовки молодих спеціалістів ми прагнемо до грамотного визначення змісту та технологій фахової підготовки. А це просто неможливо зробити без активної участі потенційних роботодавців. До того ж, у функціонуванні такої продуктивної схеми взаємодії зацікавлені як роботодавці, так і вищий навчальний заклад та студенти.

 

- Компанія Reikartz Hotel Group, що об’єднує мережу з 28 готелів та 30 ресторанів, регулярно здійснює набір молоді на підготовчі курси та стажування. Вона це робить з метою подальшого працевлаштування успішних випускників курсів у своїх готелях?

- Так. В університеті компанія Reikartz Hotel Group традиційно співпрацює з факультетом економіки та менеджменту. Ця співпраця ведеться у напрямку професійного навчання та стажування студентів.

 

Наведу останній приклад. Наприкінці вересня HR менеджер Reikartz Hotel Group Юлія Федотова провела в стінах університету відкриту зустріч зі студентами нашого факультету. За її словами, компанію цікавлять, переважно, студенти, які вже знають англійську мову. Ця зустріч не лише ознайомила з діяльністю та основними пріоритетами функціонування компанії, а й дала можливість прояснити вимоги і очікування один від одного роботодавця та студента, були висловлені побажання щодо змісту навчального процесу та напрямків подальшої співпраці. Студенти отримали можливість подати резюме на наявні вакансії, та заявки на проходження практики. Вона запросила студентів КНТУ, для початку, на екскурсію до кіровоградського готелю мережі Reikartz Hotel Group. А вже у грудні студенти, яких зацікавить цей вид діяльності, зможуть влаштуватись на курси молодих спеціалістів за напрямом «Управління готельною діяльністю» (ці курси створено в рамках співпраці факультету економіки та менеджменту КНТУ з кіровоградським представництвом компанії Reikartz Hotel Group). Навчання на курсах для студентів-стажистів – безкоштовне. Найбільш успішні випускники курсів отримають можливість пройти практику з перспективою подальшого працевлаштування у цій компанії.

 

Ми дуже зацікавлені у подібному співробітництві. Адже роботодавець, який здатний дати вузу зворотній зв'язок щодо готовності випускників до успішної професійної діяльності, може зорієнтувати систему підготовки майбутніх фахівців на формування актуальних для сучасного ринку праці професійних компетенцій майбутнього випускника. Ефективність взаємодії випускаючих кафедр та роботодавців щорічно зростає, адже ті, хто шукає майбутніх спеціалістів переходять з позицій сторонніх спостерігачів і споживачів освітніх послуг на позицію зацікавлених учасників процесу, що дозволить студентам оволодіти комплексом професійних компетенцій, які відповідатимуть вимогам сучасного ринку праці.

 

- Чи завжди успіх виробництва – це правильний менеджмент?

- Безперечно. Кіровоградці добре знають, що на початку жовтня вобласному центрі щороку відбувається знаменна подія – Національна агропромислова виставка «АгроЕкспо-2015». Наші студенти, відвідавши її,

вкотре переконались в актуальності обраних ними професій та правильності зробленого вибору. Адже успішність виробництва залежить від роботи менеджерів.

Усі відвідувачі, а не лише студенти нашого факультету, отримали можливість пересвідчитись у певних успіхах України у виробництві сільськогосподарської продукції. Такий висновок можна було зробити, оглядаючи експозиції вітчизняних і закордонних постачальників техніки, обладнання та технологій для агропромислового комплексу, подивившись на демонстраційні покази техніки. Цього року свою продукцію на виставці представити близько 500 іноземних та вітчизняних компаній.

Гордість охоплює за наш факультет! Адже, фактично, кожне третє з представлених вітчизняних підприємств має провідних працівників – випускників нашого вузу і нашого факультету зокрема. А успішні менеджери з дипломами ФЕМ є практично на кожному підприємстві Кіровоградщини.

Екскурсія на агропромислову виставку зайвий раз показала студентам необхідність навчання та росту, окреслила майбутні перспективи працевлаштування на промислових та сільськогосподарських підприємствах регіону й держави. Цьогорічна виставка є свідченням не тільки спільної взаємодії й розвитку сучасної науки й техніки, але й успішного менеджменту на всіх рівнях.

 

- У вашому університеті діє вся необхідна інфраструктура для навчання, побуту і відпочинку студентів?

- Нашим студентам у цьому плані дуже пощастило. Є  гуртожитки, їдальні, кафе, лікувальні заклади, база відпочинку тощо. Мають всі  можливості розвивати свій талант любителі спорту та мистецтва. Бібліотека університету налічує більше 500 тисяч примірників книг, у тому числі майже 10 тисяч примірників періодики. До послуг студентів - три читальних зали, а також зал періодики, абонементи навчальної літератури для молодших курсів, навчальної літератури для студентів старших курсів, абонемент художньої літератури. 

Студенти у разі необхідності забезпечуються гуртожитком. Студмістечко нашого вузу має у своєму розпорядженні 5 гуртожитків на 1870 місць, які повністю забезпечують потреби іногородніх та іноземних студентів, а також студентських родин. Кожен гуртожиток має кімнати для відпочинку, заняття спортом та приготування їжі.

 

- Одна з важливих тем нашої бесіди – організація дозвілля студентської  молоді. Що Ви можете розказати про це?

- Ця тема займає важливе місце у роботі факультету. Обдарована молодь має можливості проявити себе та розкрити власні здібності і таланти, взявши участь у різноманітних концертах, конкурсах, вікторинах, семінарах, спортивних змаганнях, тематичних вечорах. Активний учасник організації дозвілля студентів – органи студентського самоврядування, профком студентів. Наш танцювальний колектив широко відомий в Кіровограді своїми виступами. Студентів, які мають почуття гумору, будуть раді бачити в студентській команді КВК. Якщо хтось добре володіє акторським мистецтвом або просто хоче навчитися цьому, до їхньої  уваги театральний гурток. А хто хоче заявити про свій талант співати, його гостинно запрошують до вокального гуртка.  Навіть якщо студент просто хоче допомогти нашому місту, то знову ж таки – немає нічого простішого –  можна стати волонтером університету.

 

- Чи приділяється в університеті, і на факультеті зокрема, увага спорту та фізичному вихованню?

- Без цього сьогодні просто неможливо. Адже якщо студент не хворіє, він більше встигає і в навчанні. Наші студенти мають широкі можливості брати участь у багатьох спортивних секціях, таких як: волейбол, баскетбол, футбол, атлетика (легка, важка), боротьба, настільний теніс, шахи...

 

- На факультеті кажуть, що Ви – фанат спорту?

- Просто дуже хочу, щоб побільше людей, студентів зокрема, вели здоровий спосіб життя. Відвідували секції, займалися фізкультурою. Саме через масовий рух фізичної культури ми зможемо знайти багато спортсменів, а по-друге, це буде дешевше для нашої держави. Це і профілактика  захворювань.

Ми трохи експериментуємо з хлопцями. Є вдалий проект, якому півтора роки. У гуртожитку ми відкрили секцію гирьового спорту. Вдалий  тому, що відкрита секція має 12 юнаків, які зараз професійно стали займатися цим видом спорту. Вони вже зможуть поїхати на Всеукраїнські змагання. Якщо на минулорічну універсіаду їздив один юнак, то у цьому році поїде 8 студентів. А ще юнаків з 40 – займається просто для загального фізичного розвитку. Думаю, що буде згодом набагато більше студентів. Бо вже побачили результати. Просять у гуртожитках інші види спорту розвивати.

Студенти, які приїхали з різних куточків нашої області і нашої держави, потім цю фізичну культуру, любов до спорту, понесуть туди, де будуть працювати. Можливо у містах, можливо у селах. Багато сільських дітей обділені – у них немає не лише комп’ютерів, Інтернету, але й багатьох видів спорту. А випускники, які повернуться, зможуть створити секції, тренуватися з дітьми та підлітками. Вже через якихось десяток років у сільській місцевості зростатиме зовсім інша молодь. Юнаки любитимуть спорт, займатимуться у секціях, вестимуть здоровий спосіб життя.

 

- Завершуючи нашу розмову, що б Ви хотіли сказати тим, хто переглядатиме матеріали електронного журналу?

- Мені б хотілося, щоб пронаш навчальний заклад, про наш факультет знало якомога більше молоді та випускників шкіл Кіровограду і області. Мета даної розмови – донести широкому загалу, що ми тут не тільки вчимося, але й розвиваємося в усіх сенсах. Студенти приходять сюди не лише здобувати знання, але й створювати себе як особистість, відкриватися в усіх іпостасях. Зростати морально, духовно, фізично.

 

Бесіду вела Л.Лапінь

Прочитано 3152 раз
    Оцените материал
    (5 голосов)

Добавить комментарий


Защитный код
Обновить

Архив Материалов

« Январь 2020 »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    

Кого Вы хотели бы видеть следующим мэром города Кропивницкий?

Интересные Мысли

Ошибка: Нет статей для вывода на экран